Kontrollü Yıkım

  • Kontrollü Yıkım

    Kontrollü yıkım tekniği; yeni kentsel dönüşüm projesi kapsamında analizleri yapılmış, yıkılması gereken binalarda (Birbirine bitişik ya da aynı temel üzerine oturtulmuş olan yapılar) yapının bir bölümünü veya tamamını çevre yapılara zarar vermeden kaldırma işlemidir. Beton kesme makineleri ve iş makineleri birlikte kullanılarak kontrollü yıkım gerçekleştirilir.